Medjunarodna saradnja

U skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Sl. List CG“ broj 18/12), članom 62, definisana je koordinaciona uloga nadležnog organa u međunarodnoj saradnji.

U sistemu zvanične statistike Crne Gore, nadležni organ je glavni koordinator međunarodne statističke saradnje.

U izvršavanju međunarodnih obaveza, nadležni organ i drugi proizvođači zvanične statistike dužni su da obezbijede uporedivost statističkih podataka sa drugim državama i sprovode saradnju sa međunarodnim organizacijama i proizvođačima zvanične statistike iz drugih država, zaključenjem ugovora i sporazuma o međunarodnoj saradnji, uz obavezu poštovanja i primjene međunarodnih standarda.

Proces pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji Projekti Misije procjene

 

 

.