Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Saobraćaj - Arhiva saopštenja

1. Drumski saobraćaj

2. Željeznički saobraćaj

3. Vazdušni saobraćaj

4. Poštanski i telekomunikacioni saobraćaj

5. Pomorski saobraćaj

 

.