Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Bruto nacionalni dohodak

Pravni osnov 

Bruto nacionalni dohodak je zasnovan na Regulativama EU 549/2013 i 1287/2003.

Metodološke osnove

Bruto nacionalni dohodak (BND)  jednak je zbiru BDP-a i salda primarnih dohodaka (od rada i kapitala) iz inostranstva. Za razliku od BDP-a, koji je mjera proizvodnje, BND je mjera dohotka. U sistemu računa, ovaj agregat predstavlja bilansnu stavku računa raspoređivanja primarnog dohotka ukupne ekonomije.

Izvori podataka 

Obračun bruto nacionalnog dohotka zasnovan je na podacima iz redovnih istraživanja MONSTAT-a i Centralne banke Crne Gore.

Prelazne stavke proizlaze iz statistike platnog bilansa koja je u nadležnosti Centralne banke. Platni bilans Crne Gore se sastavlja u skladu sa metodologijom Međunarodnog monetarnog fonda. 

Podaci Metodologija Saopštenja Metapodaci Kvalitet

 

 

 

 

 

 

 

.