Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Saobraćaj - Kvartalna saopštenja 2015

Kvartalna statistika saobraćaja IV kvartal 2015. godine    99 KB 403 KB

Kvartalna statistika saobraćaja III kvartal 2015. godine    99 KB 384 KB

Kvartalna statistika saobraćaja II kvartal 2015. godine    68 KB 191 KB

Kvartalna statistika saobraćaja I kvartal 2015. godine    68 KB 520 KB

.