Kalendar objavljivanja podataka

Kalendar objavljivanja statističkih podataka je raspored objavljivanja rezultata zvanične statistike tokom jedne godine. Priprema ga Uprava za statistiku u saradnji sa proizvođačima zvanične statistike u skladu sa članom 50 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statsitike ("Sl. list Crne Gore", br. 018/12 i 047/19).

Na osnovu Kalendara objavljivanja statističkih podataka  korisnici su unaprijed obavješteni o datumima objavljivanja na koje se proizvođači zvanične statistike obevezali da će objaviti statističke podatke.

Objavljuje se na internet stranici Uprave za statistiku.

 

Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2024. godinu   293 KB

 Arhiva

 

.