Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Statistika kulture - Saopštenja

Statistika pozorišta, sezona 2016/2017   31 KB 285 KB

Bioskopi 2016. godina   31 KB 285 KB

Statistika elektronskih medija, 2016. godina   47 KB 364 KB

Statistika pozorišta, sezona 2015/2016   31 KB 484 KB

Bioskopi 2015. godina   31 KB 424 KB

Statistika elektronskih medija, 2015. godina   47 KB 271 KB

Statistika kulture  2014/2015. godina   42 KB 555 KB

Pozorišta 2013/2014. godina   42 KB 181 KB

Bioskopi 2013. godina   34 KB 253 KB

Pozorišta 2012/2013. godina   43 KB 210 KB

Bioskopi 2012. godina   33 KB 253 KB

 

.