Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Klasifikacija spoljne trgovine

KLASIFIKACIJE U SPOLJNOJ TRGOVINI

Carinska tarifa  je šifarski proizvodi svrstani po nomeklaturi.
Nomenklatura je skup ili popis naziva koji se koristi u pojedinim predmetnim područjima  
 
Klasifikacije spoljne trgovine dijele se na klasifikacije UN i EU.
 
Klasifikacije Ujedinjenih nacija su:
  • HS – Harmonizovani sistem naziva i šifarskih oznaka (Harmonized Commodity Description and Coding System)
  • SMTK – Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija (SITC – Standard International Trade classification)
Klasifikacije Evropske unije:
CN – Kombinovana nomenklatura (Combined Nomenclature)
  
Pod pojmom „nomenklatura“u smislu Zakona o carinskoj tarifi podrazumijevaju se: naimenovanja Odjeljaka, Glava, Razdjela, tarifnih brojeva i tarifnih podbrojeva sa odgovarajućim šifarskim oznakama.
To znači da je nomeklatura Carinske tarife, u prvom redu, podijeljena na Odjeljke, Odeljci na Glave, a ovi su podijeljeni na Razdjele. Carinska tarifa ima ukupno 97 Glava, s tim što je izostavljena 77. Glava
Na primjeru tarifne oznake 0201 20 30 90, može se vidjeti njena struktura i tumačenje pojedinih cjelina:
 
02 = Oznaka Glave
 
0201 = Oznaka tarifnog broja
 
0201 20 = Harmonizovani sistem naziva i šifarskih oznaka Svjetske carinske organizacije
 
30 = Kombinovana tarifa Evropske Unije
 
90 = Nacionalna pozicija
 
HS – Harmonizovani sistem
 
Svrha: višefunkcionalna nomenklatura robe koja se koristi kao baza za carinske tarife i nomenklature širom svijeta
Osnivač: Svjetska carinska organizacija
Preko 98% svjetske trgovine klasifikovano je prema HS-u
 
U Crnoj Gori definisana je Zakonom o carinskoj tarifi koji se objavljuje u Sl.listu Crne Gore, svake godine.
Razlog donošenja Zakona o carinskoj tarifi jeste potupno usklađivanje nomenklature sa Harmonizovanim sistemom naziva i Kombinovane tarife EU.
Usklađivanje Carinske tarife sa Harmonizovanim sistemom naziva i šifarskih oznaka vrši se na nivou prvih šest cifara tarifne oznake (šifarske oznake). Svjetska carinska organizacija vrši izmjene nomeklature svakih pet godina. Kako je naša zemlja jedna od članica Svjetske carinske organizacije iz toga i proizilazi obaveza ovog usklađivanja takođe svakih pet godina. Usklađivanje je neophodno radi pravilne i lakše spoljnotrgovinske razmjene roba između naše zemlje i zemalja širom svijeta.
 
 
 

.