Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Spisak naselja

Opšti opis

Puni naziv:

Spisak naselja, 2023

Skraćeni naziv:

-

Donosilac:

Uprava za statistiku - MONSTAT

Pravni osnov:

Zakon o jedinstvenoj evidenciji i registru prostornih jedinica (“Sl.list SRCG”, br.43/90,27/94).

Ovim zakonom uređuje se sadržaj, uvođenje i vođenje Jedinstvene evidencije prostornih jedinica i Registra prostornih jedinica na teritoriji Crne Gore, te obaveze organa, organizacija i zajednica koje proističu iz uvođenja i vođenja Jedinstvene evidencije i Registra.

Datum implementacije:

 

Prethodna verzija klasifikacije:

31.07.2010.

 

 

Spisak naselja, 2003

Struktura:

Opštinski organi, organizacije i jedinice nadležne za vođenje evidencija podataka iz člana 3. Zakona o jedinstvenoj evidenciji i registru prostornih jedinica dužni su da te podatke redovno dostavljaju Upravi za statistiku i državnom organu nadležnom za geodetske poslove i da mu omoguće provjeravanje dostavljenih podataka.

Detaljni opis:

Spisak naselja predstavljen je listom koja sadrži:

-       šifru naselja

-       naziv naselja

-       šifru opštine

-       naziv opštine

 

Povezane klasifikacije:

Spisak opština 2018

Glavni korisnici u oblasti statistike:

Statistika demografije, za potrebe popisa, diseminacije podataka svih statističkih istraživanja koja se vode i objavljuju na nivou naselja.

Dostupnost:

Spisak naselja 2023

Websajt:

-

Tabele:

Spisak naselja 2023

Uredba:

Zakon o jedinstvenoj evidenciji i registru prostornih jedinica  “Sl.list SRCG”, br.43/90,27/94

.