Statistički registar poljoprivrednih gazdinstava

 Pravni osnov

Pravni osnov za uspostavljanje SRPG je je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19).
 
METODOLOŠKE OSNOVE
 
Cilj istraživanja
Inicijalni SRPG treba biti uspostavljen 2012. godine u sklopu projekta IPA 2010.
Cilj je uspostavljanje SRPG kao osnovne baze za sprovođenje svih statističkih istraživanja iz oblasti statistike poljoprivrede. Registar će omogućiti sprovođenje istraživanja primjenom pouzdanog okvira uzoraka za statistička istraživanja i time omogućiti potpunije definisanje kriterijuma pokrivenosti statističkih jedinica. Uspostavljanjem Registra takođe se uspostavlja i procedura ažuriranja podataka poljoprivrednih gazdinstava upotrebom administrativnih izvora i podataka redovnih istraživanja u statistici poljoprivrede
 
Kao osnova za harmonizaciju sa EU su uzeti zakonski okviri koji se odnose i na Popis poljoprivrede 2010. godine i na trogodišnje istraživanje o strukturi poljoprivrednih gazdinstava:
- Regulativa (EC) broj 1166/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta
 
Izvori podataka
Izvori podataka za ažuriranje SRPG- a su eksterni i interni. Eksterni izvori su administrativni izvori (registar farmi, baza za identifikaciju i registraciju životinja, registar organskih proizvodjača, registra vinograda, statistički Biznis registar i dr.). Interni izvori su redovna statistička istraživanja koja se realizuju u Upravi za statistiku kao što su uzoračka istraživanja ili ankete i sl.
 
Obuhvat 
Sva poljoprivredna gazdinstva su uključena. 
 
Obaveza zaštite individualnih podataka
SRPG se koristi isključivo u statističke svrhe i nije dostupan javnosti.

.