Novosti

20.06.2024
Anketa o radnoj snazi

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u prvom kvartalu 2024. godine. Anketirana je 1 920 domaćinstava na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (5 002 lica), a za lica stara od 15 do 89 godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (4 360 lica).

U prvom kvartalu 2024. godine u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 318,3 hiljade od kojih je 280,5 hiljada ili 88,1% zaposlenih i 37,8 hiljada ili 11,9% nezaposlenih lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je povećan za 0,2%, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 8,2%. Broj nezaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je smanjen za 2,6%, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 20,3%.

Stanovništvo van radne snage (15-89 godina starosti) čini 181,0 hiljada lica. Broj stanovništva van radne snage u odnosu na prethodni kvartal je povećan za 0,4%, a u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 5,5%.

Za starosnu grupu od 15 do 89 godina u prvom kvartalu 2024. godine stopa aktivnosti je 63,8%, stopa zaposlenosti je 56,2%, stopa nezaposlenosti je 11,9% i stopa stanovništva van radne snage je 36,2%.

Saopštenje


.