Novosti

14.06.2024
Indeks potrošačkih cijena

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u maju 2024. godine u odnosu na april 2024. godine u prosjeku su više za 0,1%. Potrošačke cijene u maju 2024. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 4,9%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama: voće; mlijeko, sir i jaja; odjeća; usluge smještaja; meso; vazdušni prevoz putnika; hljeb i žitarice; riba i morski plodovi. Potrošačke cijene u periodu januar-maj 2024. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 4,9%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u maju 2024. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast u grupama: Restorani i hoteli (1,3%); Odjeća i obuća (0,9%); Alkoholna pića i duvan (0,3%); Zdravlje (0,2%); Hrana i bezalkoholna pića (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Prevoz (-0,8%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,4%); Ostala dobra i usluge (-0,4%); Rekreacija i kultura (-0,1%). Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.