Novosti

31.05.2024
Prosječne zarade (plate)

Prosječna zarada (bruto) u aprilu 2024. godine u Crnoj Gori iznosila je 1 036 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 828 eura. Prosječna (neto) zarada u aprilu 2024. godine u odnosu na mart 2024. godine zabilježila je rast od 0,4%, dok je prosječna (neto) zarada u aprilu 2024. u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 5,3%.
Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u aprilu 2024. godine u odnosu na mart 2024. zabilježile rast od 0,1% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 0,3%.

Saopštenje


.