Novosti

30.05.2024
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za januar-april 2024. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 1 452,0 miliona eura, što ukazuje na rast od 3,6% u odnosu na isti period prethodne godine.
Izvoz robe imao je vrijednost od 204,9 miliona eura, a uvoz 1 247,1 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 26,2%, a uvoz veći za 10,9%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 16,4% i manja je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 24,7%.
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljena Mineralna goriva i maziva (sektor 3) u iznosu od 50,4 miliona eura (koje čine: Električna energija – 44,0 mil. eura i ostalo).
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 326,1 miliona eura (koje čine: Drumska vozila – 126,3 mil. eura i ostalo).
Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (59,8 mil. eura), Švajcarska (15,3 mil. eura), i Bosna i Hercegovina (13,2 mil. eura).
Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (205,4 mil. Eura), Kina (157,6 mil. Eura) i Njemačka (132,5 mil. Eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.