Novosti

30.05.2024
Građevinske dozvole i prijave radova

U prvom kvartalu 2024. godine u Crnoj Gori izdato je 99 građevinskih dozvola i prijava radova. Od ukupnog broja izdatih građevinskih dozvola i prijava radova, na fizička lica se odnosi 72, dok se na pravne subjekte odnosi 27. Ukoliko se posmatra ukupan broj stanova i njihova površina, prema izdatim prijavama radova u prvom kvartalu 2024. godine predviđeno je građenje 398 stanova, ukupne površine od 28 765 m².

Saopštenje


.