Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

20.05.2024
Maloljetni učinioci krivičnih djela

Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj prijavljenih, optuženih i osuđenih maloljetnih lica, učinilaca krivičnih djela u Crnoj Gori, u toku 2023. godine.
Ukupan broj prijavljenih maloljetnih učinilaca krivičnih djela u 2023. godini iznosio je 196.
Optuženih maloljetnih učinilaca krivičnih djela bilo je 128, dok je broj pravosnažno osuđenih iznosio 123.

Saopštenje


.