Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

16.05.2024
Ulaz sirovog mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u prvom kvartalu 2024. godine iznosi 6 998 740 kg i bilježi rast od 7,7% u odnosu na isti kvartal 2023. godine.
Prosječan sadržaj mliječne masti u prvom kvartalu 2024. godine, u odnosu na prvi kvartal 2023. godine bilježi rast od 2,0%, dok je sadržaj proteina veći za 5,3%.
U prvom kvartalu 2024. godine u odnosu na isti kvartal 2023. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje kajmaka (36,5%), sira (20,7%), fermentisanih mliječnih proizvoda (1,4%) i drugih žuto-masnih proizvoda (112,9%), dok je pad zabilježen u proizvodnji konzumnog mlijeka (za 17,2%) i pavlake (za 3,2%).

Saopštenje


.