Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

31.05.2023
Prosječne zarade (plate) - April 2023.

Prosječna zarada (bruto) u aprilu 2023. godine u Crnoj Gori iznosila je 978 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 786 eura. Prosječna (neto) zarada u aprilu 2023. godine u odnosu na mart 2023. godine zabilježila je rast od 0,6%, dok je prosječna (neto) zarada u aprilu 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 11,2%.
Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u aprilu 2023. godine u odnosu na mart 2023. zabilježile rast od 0,2% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 0,4%.

Saopštenje


.