Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

21.03.2023
Migracije unutar Crne Gore

Svrha statistike unutrašnjih migracija je dobijanje podataka koji su potrebni za analizu prostornog kretanja stanovništva. Ovi podaci se u statistici koriste za izračunavanje procijenjenog broja stanovništva, kao i za računanje neto migracija koje prikazuju promjenu broja stanovnika po opštinama u Crnoj Gori. Migracioni saldo unutrašnjih migracija je nula, što znači da ne dolazi do promjene ukupnog broja stanovnika u Crnoj Gori kada lice mijenja mjesto prebivališta unutar granica države.

Saopštenje


.