Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

01.03.2023
Upis na postdiplomske i doktorske studije

U akademskoj 2022/2023. godini, na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori 4 294 studenta je upisalo postdiplomske i doktorske studije.

Postdiplomske studije upisalo je 4 166 studenata i to: specijalističke studije 1 158, magistarske/master studije 3 008. Od navedenog broja studenata, udio studentkinja je 61,2%, a studenata 38,8%.

Broj studenata upisanih na specijalističke studije u odnosu na prethodnu akademsku godinu smanjen je za 28,2%. Od ukupnog broja upisanih studenata specijalističkih studija, na javnim visokoškolskim ustanovama upisano je 727 ili 62,8%, a na privatnim visokoškolskim ustanovama upisano je 431 ili 37,2%.

Saopštenje


.