Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.02.2023
Klanje stoke i živine u klanicama

U četvrtom kvartalu 2022. godine bilježi se pad u klanju goveda u klanicama u Crnoj Gori. Zaklano je 9 731 grla goveda, odnosno, 0,9% manje grla u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine. Neto težina zaklanih goveda u četvrtom kvartalu 2022. godine bilježi pad od 0,4%.

Ukupan broj zaklanih ovaca u četvrtom kvartalu 2022. godine bilježi rast od 0,8% u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine. Neto težina zaklanih ovaca u četvrtom kvartalu 2022. godine bilježi rast od 20,1%. Kod ukupnog broja zaklanih svinja bilježi se pad u odnosu na isti kvartal 2021. godine, a kod ukupnog broja zaklane živine bilježi se rast.

Saopštenje


.