Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.11.2022
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za januar - oktobar 2022. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 3 521,3 miliona eura, što ukazuje na rast od 47,9% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvoz robe imao je vrijednost od 576,6 miliona eura, a uvoz 2 944,7 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 69,9%, a uvoz veći za 44,2%.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 19,6% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 16,6%.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljena Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 174,1 miliona eura (koje čine: Električna energija – 140,2 mil. eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 577,3 miliona eura (koje čine: Drumska vozila – 180,6 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji – 115,5 mil.eura i ostalo).

Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (115,3 mil. eura), Švajcarska (105,3 mil. eura), i Bosna i Hercegovina (74,7 mil.eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (506,9 mil. eura), Kina (270,1 mil. eura) i Grčka (247,4 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.