Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.11.2022
Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u trećem kvartalu 2022. godine iznosila je 12,4 mil. EUR, od čega je vrijednost prodaje iz sopstvene proizvodnje 4,4 mil. EUR ili 35,5%, dok je vrijednost otkupa od individualnih poljoprivrednih proizvođača iznosila 8,0 mil. EUR ili 64,5%.

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u trećem kvartalu 2022. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 16,5%, pri čemu je zabilježen rast vrijednosti prodaje iz sopstvene proizvodnje poslovnih subjekata za 13,8% i rast vrijednosti otkupa poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača za 17,9%.

U strukturi vrijednosti otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u trećem kvartalu 2022. godine svježe povrće učestvuje sa 20,0%, sirovo kravlje mlijeko učestvuje 17,5%, kokošija jaja 16,9%, svježe voće 11,1%, stoka po vrstama i kategorijama 10,7%, ostali proizvodi 10,1%, grožđe 7,5%, svježa riba učestvuje 5,4%, prerađevine voća i grožđa 0,5%, industrijsko bilje 0,2% i žita 0,1%.

Saopštenje


.