Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.11.2022
Ulaz sirovog mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u trećem kvartalu 2022. godine iznosi 6 421 206 kg i bilježi pad od 4,1% u odnosu na isti kvartal 2021. godine.

Prosječan sadržaj mliječne masti u trećem kvartalu 2022. godine, u odnosu na treći kvartal 2021. godine bilježi porast od 3,7% dok prosječan sadržaj proteina bilježi porast od 1%.

U trećem kvartalu 2022. godine u odnosu na isti kvartal 2021. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje sira (za 2,5%), dok je zabilježen pad pavlake (za 23,2%), fermentisanih mliječnih proizvoda (za 15,4%), kajmaka (za 6,8%) i konzumnog mlijeka (za 12,6%).

Saopštenje


.