Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

09.11.2022
Indeks prometa u uslugama

Indeks prometa u uslugama u trećem kvartalu 2022. godine u odnosu na treći kvartal 2021. godine veći je za 25,9%, dok je u odnosu na drugi kvartal 2022. godine veći za 22,5%.

Indeks prometa u uslugama u sektoru G - Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima i trgovina na veliko u trećem kvartalu 2022. godine u odnosu na treći kvartal 2021. godine veći je za 24,8%, dok je u odnosu na drugi kvartal 2022. godine veći za 10,7%.

Indeks prometa u uslugama u sektoru H - Saobraćaj i skladištenje u trećem kvartalu 2022. godine u odnosu na treći kvartal 2021. godine veći je za 37,6%, dok je u odnosu na drugi kvartal 2022. godine veći za 22,5%.

Indeks prometa u uslugama u sektoru I - Usluge smještaja i ishrane u trećem kvartalu 2022. godine u odnosu na treći kvartal 2021. godine veći je za 32,1%, dok je u odnosu na drugi kvartal 2022. godine veći za 112,4%.

Indeks prometa u uslugama u sektoru J - Informisanje i komunikacije u trećem kvartalu 2022. godine u odnosu na treći kvartal 2021. godine veći je za 11,5%, dok je u odnosu na drugi kvartal 2022. godine veći za 14,2%.

Saopštenje


.