Novosti

31.10.2022
Prosječne zarade (plate)

Prosječna zarada (bruto) u septembru 2022. godine u Crnoj Gori iznosila je 887 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 718 eura. Prosječna (neto) zarada u septembru 2022. godine ostala je na istom nivou u odnosu na avgust 2022. godine, dok je prosječna (neto) zarada u septembru 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 34,7%.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u septembru 2022. godine u odnosu na avgust 2022. zabilježile rast od 1,4% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 1,4%.

Prosječna zarada (bruto) u trećem kvartalu 2022. godine u odnosu na drugi kvartal 2022. godine zabilježila je rast od 1,3%.

Saopštenje


.