Novosti

28.10.2022
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore - Septembar 2022

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za januar – septembar 2022. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 3 158,3 miliona eura, što ukazuje na rast od 48,2% u odnosu na isti period prethodne godine.
Izvoz robe imao je vrijednost od 520,3 miliona eura, a uvoz 2 638,0 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 72,2%, a uvoz veći za 44,2%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 19,7% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 16,5%.
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljena Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 163,5 miliona eura (koje čine: Električna energija – 134,9 mil. eura i ostalo).
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 514,7 miliona eura (koje čine: Drumska vozila – 159,0 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji – 102,9 mil.eura i ostalo).
Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Švajcarska (104,8 mil. eura), Srbija (103,4 mil. eura), i Bosna i Hercegovina (69,9 mil. eura).
Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (451,0 mil. eura), Kina (238,6 mil. eura) i Grčka (221,6 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.