Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

17.10.2022
Indeks potrošačkih cijena

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u septembru 2022. godine u odnosu na avgust 2022. godine u prosjeku su više za 1,4%. Potrošačke cijene u septembru 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 16,0%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama: odjeća; mlijeko, sir i jaja; povrće; cipele i ostala obuća; voće; meso; frizerske usluge i ostale usluge za ličnu njegu; čvrsta goriva. Potrošačke cijene u periodu januar-septembar 2022. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 11,6%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u septembru 2022. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast u grupama: Odjeća i obuća (8,8%); Ostala dobra i usluge (3,8%); Hrana i bezalkoholna pića (2,0%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (1,4%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,6%); Rekreacija i kultura (0,6%); Zdravlje (0,2%); Obrazovanje (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Restorani i hoteli (-5,2%); Prevoz (-0,4%).

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.