Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

31.08.2022
Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju

U Crnoj Gori u julu 2022. u kolektivnom smještaju (hoteli, odmarališta, pansioni, moteli, turistička naselja, hosteli i dr.), ostvareno je 206 303 dolazaka i 950 900 noćenja turista.

Od ukupnog broja noćenja u kolektivnom smještaju 90,4% ostvarili su strani, a 9,6% noćenja ostvarili su domaći turisti.

U strukturi noćenja po vrstama turističkih mjesta u julu 2022. najviše noćenja ostvareno je u primorskim mjestima (92,2%), glavnom gradu (4,3%), planinskim mjestima (2,0%) i ostalim mjestima (1,4%)

Saopštenje


.