Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

28.07.2022
Indeks cijena industrijskih proizvoda iz uvoza

Cijene industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori u drugom kvartalu 2022. godine u odnosu na drugi kvartal 2021. godine bilježe rast od 17,1%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa drugim kvartalom 2021. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 26,9%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 17,1% u odnosu na drugi kvartal 2021. godine.

Cijene industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori u drugom kvartalu 2022. godine u odnosu na prvi kvartal 2022. godine bilježe rast od 6,8%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa prvim kvartalom 2022. godine, cijene u sektoru Vađenje ruda i kamena u prosjeku su ostale nepromijenjene, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 6,8% u odnosu na prvi kvartal 2022. godine.

Saopštenje


.