Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

27.07.2022
Indeks prometa u trgovini na malo

Promet robe u trgovini na malo u II kvartalu 2022. godine u odnosu na II kvartal 2021. godine veći je za 34,2% u tekućim i 18,5% u stalnim cijenama.

Promet robe u trgovini na malo u II kvartalu 2021. godine u odnosu na I kvartal 2022. godine veći je za 35,9% u tekućim i 28,6% u stalnim cijenama.

Promet u trgovini na malo motornim gorivima u II kvartalu 2022. godine u odnosu na II kvartal 2021. godine veći je za 44,9%, dok je u odnosu na I kvartal 2022. godine promet veći za 39,8%.

Promet u trgovini na malo prehranom u II kvartalu 2022. godine u odnosu na II kvartal 2021. godine veći je za 26,1%, dok je u odnosu na I kvartal 2022. godine promet veći za 35,5%.
Promet u trgovini na malo farmaceutskim i kozmetičkim proizvodima je u II kvartalu 2022. godine veći za 43,2% u odnosu na II kvartal 2021. godine, dok je za 9,4% veći u odnosu na I kvartal 2022. godine.

Promet u trgovini na malo ostalim neprehrambenim proizvodima je u II kvartalu 2022. godine veći za 41,7% u odnosu na II kvartal 2021. godine, dok je u odnosu na I kvartal 2022. godine promet veći za 45,1%.

Saopštenje


.