Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

25.07.2022
Inovativne aktivnosti preduzeća

Prikazani podaci rezultat su istraživanja o inovativnim aktivnostima preduzeća u periodu od 2018 – 2020. godine, koji obuhvataju inovacije proizvoda (robe ili usluge), inovacije u poslovnom procesu, kao i tekuće, prekinute i završene inovativne aktivnosti. U periodu od 2018 – 2020. godine 56,2% preduzeća uvelo je bar jednu od navedenih inovativnih aktivnosti, dok je 43,8% preduzeća izjavilo da nije imalo inovativnih aktivnosti.

Saopštenje


.