Novosti

30.06.2022
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore - Maj 2022

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za januar-maj 2022. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 1 561,2 miliona eura, što ukazuje na rast od 54,3% u odnosu na isti period prethodne godine.
Izvoz robe imao je vrijednost od 336,2 miliona eura, a uvoz 1 225,0 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 101,8%, a uvoz veći za 44,9%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 27,4% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 19,7%.
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljena Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 122,3 miliona eura (koje čine: Električna energija – 115,1 mil. eura i ostalo).
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6) u iznosu od 247,8 miliona eura (koje čine: Obojeni metali – 62,1 mil. eura, Proizvodi od nemetalnih minerala – 49,2 mil.eura i ostalo).
Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Švajcarska (81,3 mil. eura), Srbija (55,5 mil. eura), i Bosna i Hercegovina (48,5 mil.eura).
Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (210,5 mil. eura), Kina (117,0 mil. eura) i Njemačka (96,7 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.