Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

16.06.2022
Građevinski radovi

Ukupna vrijednost izvršenih građevinskih radova u Crnoj Gori u 2021. godini iznosila je 792 mil. eura, što je za 4,8% manje u odnosu na 2020. godinu. Vrijednost izvršenih građevinskih radova na zgradama iznosila je 329 mil. eura, dok je na ostalim građevinama iznosila 463 mil. eura.
U 2021. godini završeno je 3 070 stanova sa korisnom površinom od 191 hilj. m².

Saopštenje


.