Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

31.05.2022
Prosječne zarade (plate)

Prosječna zarada (bruto) u aprilu 2022. godine u Crnoj Gori iznosila je 873 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 707 eura. Prosječna (neto) zarada u aprilu 2022. godine u odnosu na mart 2022. godine zabilježila je rast od 0,4%, dok je prosječna (neto) zarada u aprilu 2022. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 33,6%.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u aprilu 2022. godini u odnosu na mart 2022. godine zabilježile rast od 1,9% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 1,4%.

Saopštenje


.