Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

14.04.2022
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-decembar 2021. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za januar - decembar 2021. godine, prema konačnim podacima iznosila je 2 942,2 miliona eura, što ukazuje na rast od 19,1% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvoz robe imao je vrijednost od 437,1 miliona eura, a uvoz 2 505,1 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 19,4%, a uvoz veći za 19,0%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 17,4% i ista je u odnosu na isti period prethodne godine.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljena Proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6) u iznosu od 101,6 miliona eura (koje čine: Obojeni metali – 81,8 mil. eura, Gvožđe i čelik– 6,7 mil. eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 513,4 miliona eura (koje čine: Drumska vozila–147,8 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji –107,6 mil.eura i ostalo).

Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (107,3 mil. eura), Švajcarska (50,7 mil. eura) i Bosna i Hercegovina (33,4 mil.eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (500,9 mil. eura), Kina (245,2 mil. eura) i Njemačka (231,2 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.