Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

24.02.2022
Dolasci i noćenja turista, ukupno

U Crnoj Gori u 2021. godini ostvareno je 1 670 879 dolazaka turista i 9 872 573 noćenja. Od ukupnog broja noćenja 95,5% ostvarili su strani, a 4,5% noćenja ostvarili su domaći turisti.

U strukturi noćenja stranih turista, u 2021. godini, najviše noćenja ostvarili su turisti iz Srbije (32,6%), Bosne i Hercegovine (12,9%), Ruske Federacije (12,1%), Ukrajine (9,2%), Kosova (4,8%), Njemačke (4,0%), Poljske (2,3%). Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 22,1% noćenja.

U strukturi noćenja po vrstama turističkih mjesta u 2021. godini najviše noćenja ostvareno je u primorskim mjestima (94,7%), planinskim mjestima (2,1%), glavnom gradu (2,0%) i ostalim mjestima (1,2%).

Saopštenje


.