Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.02.2022
Klanje stoke i živine u klanicama

U četvrtom kvartalu 2021. godine bilježi se rast u klanju goveda u klanicama u Crnoj Gori. Zaklano je 9 820 grla goveda odnosno 17,8% više grla u odnosu na četvrti kvartal 2020. godine. Neto težina zaklanih goveda u četvrtom kvartalu 2021. godine bilježi rast od 20,5%.

Ukupan broj zaklanih ovaca u četvrtom kvartalu 2021. godine bilježi rast od 11,6% (neto težina rast od 7,9%). Kod ukupnog broja zaklanih svinja bilježi se pad od 6,2% u odnosu na isti kvartal 2020. godine, dok kod ukupnog broja zaklane živine bilježi se pad i u broju i u neto težini.

Saopštenje


.