Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.02.2022
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u četvrtom kvartalu 2021. godine iznosi 6 160 328 kg i bilježi pad od 11,1% u odnosu na isti kvartal 2020. godine.

Prosječan sadržaj mliječne masti u četvrtom kvartalu 2021. godine, u odnosu na četvrti kvartal 2020. godine bilježi pad od 2,7% dok prosječan sadržaj proteina bilježi pad od 3,8%.

U četvrtom kvartalu 2021. godine u odnosu na isti kvartal 2020. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnja pavlake (za 4,0%), dok je zabilježen pad kajmaka (za 12,8%) fermentisanih mliječnih proizvoda (za 15,7%), konzumnog mlijeka (za 10,9%) i sira (za 0,5%).

Saopštenje


.