Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

26.01.2022
Prosječne zarade (plate) Decembar 2021. godine

Prosječna zarada (bruto) u decembru 2021. godine u Crnoj Gori iznosila je 802 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 537 eura. Prosječna (neto) zarada u decembru 2021. godine u odnosu na novembar 2021. godine zabilježila je rast od 0,4%, dok je prosječna (neto) zarada u decembru 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 1,9%.
Na nivou 2021. godine prosječna bruto zarada iznosila je 793 eura dok je prosječna neto zarada iznosila 532 eura. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu zabilježile rast od 2,4% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 0,9%.
Saopštenje


.