Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

24.01.2022
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Decembar 2021. godine

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za decembar 2021. godine iznosila je 671,8 eura.

Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 291,8 eura, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge iznosili 380,0 eura.

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u decembru 2021. godine, u odnosu na novembar 2021. godine, zabilježila je rast od 0,4%.

Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u decembru 2021. godine u odnosu na novembar 2021. godine, zabilježili su rast od 1,4%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na novembar 2021. godine, zabilježili pad od 0,4%.

Saopštenje


.