Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.12.2021
Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Novembar 2021. godine

U Crnoj Gori u novembru 2021. godine, u kolektivnom smještaju (hoteli, odmarališta, pansioni, moteli, turistička naselja, hosteli i dr.), ostvareno je 29 517 dolazaka i 83 219 noćenja turista.

Od ukupnog broja noćenja u kolektivnom smještaju 68,9% ostvarili su strani, a 31,1% noćenja ostvarili su domaći turisti.

U strukturi noćenja po vrstama turističkih mjesta u novembru 2021. godine najviše noćenja ostvareno je u primorskim mjestima (72,4%), glavnom gradu (18,8%), planinskim mjestima (3,8%) i ostalim turističkim mjestima i ostalim mjestima (5,0%).

Saopštenje


.