Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

23.12.2021
Osnovno obrazovanje odraslih - početak školske 2021/2022. godine i kraj školske 2020/2021. godine -

Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj polaznika i nastavnika po polu u osnovnim školama za obrazovanje odraslih na početku školske 2021/2022. godine, kao i broj polaznika koji su završili osnovno obrazovanje odraslih na kraju školske 2020/2021.

Broj upisanih polaznika u osnovnim školama za obrazovanje odraslih na početku školske 2021/2022. godine iznosio je 91, što je za 3,19% manje od broja upisanih polaznika prethodne školske godine.

U toku školske 2020/2021. godine 112 polaznika završilo je osnovnu školu za obrazovanje odraslih, što predstavlja smanjenje za 21,1% u odnosu na prethodnu školsku godinu.

Saopštenje


.