Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

23.12.2021
Korisnici materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine, pomoći i njege i dodatka za djecu u 2020. godini

Osnovna materijalna davanja u socijalnoj zaštiti obuhvaćena ovim saopštenjem su: materijalno obezbjeđenje porodice, lična invalidnina, dodatak za njegu i pomoć i dodatak za djecu.

Mjesečni prosjek korisnika materijalnih davanja socijalne zaštite za 2020. godinu prema vrsti davanja iznosio je:
• materijalno obezbjeđenje koristilo je 8 509 porodica i 28 718 članova porodica;
• pravo na ličnu invalidninu imalo je 2 731 lice;
• pravo na njegu i pomoć ostvarilo je 19 160 lica;
• dodatak za djecu koristio je 7 281 nosilac prava na dodatak za djecu i 14 167 djece koja su koristila ovo pravo.

Saopštenje


.