Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.11.2021
Klanje stoke i živine u klanicama III kvartal 2021. godine

U trećem kvartalu 2021. godine bilježi se rast u klanju goveda u klanicama u Crnoj Gori. Zaklano je 9 206 grla goveda odnosno 20,6% više grla u odnosu na treći kvartal 2020. godine. Neto težina zaklanih goveda u trećem kvartalu 2021. godine bilježi rast od 24,5%.
Ukupan broj zaklanih ovaca u trećem kvartalu 2021. godine bilježi rast od 8,1% (neto težina rast od 5,4%). Kod ukupnog broja zaklanih svinja bilježi se rast i u broju i u težini u odnosu na isti kvartal 2020. godine, dok kod ukupnog broja zaklane živine bilježi se pad od 8,1% (neto težina pad od 17,5%).

Saopštenje


.