Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

09.11.2021
Indeks prometa u uslugama III kvartal 2021. godine

Indeks prometa u uslugama u III kvartalu 2021. godine u odnosu na III kvartal 2020. godine veći je za 55,5%, dok je u odnosu na II kvartal 2021. godine veći za 35,9%.

Indeks prometa u uslugama u sektoru G - Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima i trgovina na veliko u III kvartalu 2021. godine u odnosu na III kvartal 2020. godine veći je za 41,5%, dok je u odnosu na II kvartal 2021. godine veći za 21,6%.

Indeks prometa u uslugama u sektoru H - Saobraćaj i skladištenje u III kvartalu 2021. godine u odnosu na III kvartal 2020. godine veći je za 54,6%, dok je u odnosu na II kvartal 2021. godine veći za 36,7%.

Indeks prometa u uslugama u sektoru I - Usluge smještaja i ishrane u III kvartalu 2021. godine u odnosu na III kvartal 2020. godine veći je za 206,9%, dok je u odnosu na II kvartal 2021. godine veći za 186,1%.

Indeks prometa u uslugama u sektoru J - Informisanje i komunikacije u III kvartalu 2021. godine u odnosu na III kvartal 2020. godine veći je za 29,9%, dok je u odnosu na II kvartal 2021. godine veći za 24,8%.

Saopštenje


.