Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

03.11.2021
Bilans naftnih derivata 2020. godina

Ukupna finalna potrošnja naftnih derivata u Crnoj Gori u 2020. godini iznosila je 330,2 hilj. tona, od čega je u sektoru saobraćaja utrošeno 223,4 hilj. tona, u oblasti industrije 59,0 hilj. tona, u ostalim sektorima utrošeno je 12,6 hilj. tona, dok je ne-energetska potrošnja iznosila 35,2 hilj. tona. 

U ukupnoj finalnoj potrošnji naftnih derivata u 2020. godini saobraćaj je učestvovao 67,7%, industrija 17,8%, ostali sektori 3,8%, dok je učešće ne-energetske potrošnje iznosilo 10,7%. Uvoz naftnih derivata u Crnoj Gori u 2020. godini iznosio je 324,6 hilj. tona. 

Saopštenje


.