Novosti

28.10.2021
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji III Kvartal 2021. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u III kvartalu 2021. godine u odnosu na III kvartal 2020. godine bilježi rast za 0,4%. Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa III kvartalom 2020. godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi pad za 17,7%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast 13,6% dok sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi pad od 13,3%.

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u III kvartalu 2021. godine u odnosu na II kvartal 2021. godine bilježi rast za 25,9%. Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa II kvartalom 2021. godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast za 117,4%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast 11,1%, dok sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 44,3%.

Saopštenje


.