Novosti

28.10.2021
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Septembar 2021. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar – septembar 2021. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 2 130,1 miliona eura, što ukazuje na rast od 17,1% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvoz robe imao je vrijednost od 302,0 miliona eura, a uvoz 1 828,1 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 18,7%, a uvoz veći za 16,8%.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 16,5% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 16,3%.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljene Sirove materije, sem goriva (sektor 2), u iznosu od 69,3 miliona eura (koji čine: Mineralne rude i otpaci metala - 40,4 mil. eura, Pluta i drvo – 24,0 mil.eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljene Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 376,3 miliona eura (koji čine: Drumska vozila - 106,4 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji - 77,0 mil.eura i ostalo).

Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (78,0 mil. eura), Švajcarska (24,5 mil. eura) i Bosna i Hercegovina (23,3 mil. eura).
Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (368,9 mil. eura), Kina (179,2 mil. eura) i Njemačka (168,4 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.