Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

27.10.2021
Indeks prometa u trgovini na malo III Kvartal 2021. godine

Promet robe u trgovini na malo u III kvartalu 2021. godine u odnosu na III kvartal 2020. godine veći je za 45,1% u tekućim i 40,0% u stalnim cijenama.
Promet robe u trgovini na malo u III kvartalu 2021. godine u odnosu na II kvartal 2021. godine veći je za 35,9% u tekućim i 35,0% u stalnim cijenama.

Promet u trgovini na malo motornim gorivima u III kvartalu 2021. godine u odnosu na III kvartal 2020. godine veći je za 53,6%, dok je u odnosu na II kvartal 2021. godine promet veći za 39,5%.

Promet u trgovini na malo prehranom u III kvartalu 2021. godine u odnosu na III kvartal 2020. godine veći je za 46,3%, dok je u odnosu na II kvartal 2021. godine promet veći za 39,9%.

Promet u trgovini na malo farmaceutskim i kozmetičkim proizvodima je u III kvartalu 2021. godine veći za 38,1% u odnosu na III kvartal 2020. godine, dok je za 27,2% veći u odnosu na II kvartal 2021. godine.

Promet u trgovini na malo ostalim neprehrambenim proizvodima je u III kvartalu 2021. godine veći za 43,7% u odnosu na III kvartal 2020. godine, dok je u odnosu na II kvartal 2021. godine promet veći za 31,7%.

Saopštenje


.