Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

13.09.2021
Obavještenje

Saopštenje Anketa o radnoj snazi za II kvartal 2021. godine, koje je prema Kalendaru objavljivanja statističkih podataka planirano da se objavi 14. septembra 2021. godine, odlaže se iz tehničkih razloga, odnosno zbog prekida prikupljanja podataka usljed pandemije COVID-19 u prvom i drugom kvartalu, što je uticalo na produženje sprovođenja ostalih faza ovog istraživanja.


.